3024 S Whitney Beach, Beaverton, MI 48612 – 50045600 - Christina Re...